AJALUGU

Muhu Lasteaed on saare ainuke koolieelne lasteasutus.

Lasteaed alustas tegevust 1968. a juunikuus  tolleaegse Liiva Algkooli ruumides ja kandis nime Liiva Lastepäevakodu. Lasteaias oli avatud 2 rühma.

70-ndate lõpul koliti kooli internaadi majja.

Päris oma lasteaiamaja valmis 1980. a augustikuus ja selles alustas tööd juba 4 lasterühma.
Uue hoone juures oli laste kasutada ka tavapärasest suurem mänguväljak.

Alates aastast 2000 sai lasteaed nimeks Muhu Lasteaed.

Alates 2006. a jäi lasteaed kolme rühmaliseks. Lapsi oli vähe ja kaks väiksemate rühma liideti kokku.

2007. a alustati lasteaia renoveerimisega.
Uue näo said rühmaruumid, koridorid ja saal.
Tänaseks on laste kasutada ka söögisaal, mis on ehitatud endiste köögiruumide baasil.

2018. a oktoobrist avati lasteaias taas 4. rühm-  sõimerühm, mis paikneb endise  Muhu valla maa-ameti ruumides.

2020. a suvel remonditi viimased kabinetid ning õppeaasta algas täielikult remonditud lasteaias.
Kaasaegsemaks ja ohutumaks on muutunud ka õueala oma lapsesõbralike atraktsioonidega.