MEIE VÄÄRTUSED

* kohalik kultuurilugu *

​* oma pere ja kodukoha väärtustamine *

* eluterve uudishimu *

​* loovuse arendamine *

​* iseseisvus ja individuaalsuse arvestamine *

* ettevalmistus kooliks *

​* avatus ja koostöö *

​* tervislikud eluviisid ja sport *