MISSIOON, VISIOON JA ERIPÄRA

MISSIOON
Muhu Lasteaed on koht, kuhu lapsevanemad toovad oma lapsed rahuliku südamega; kus lastel on hea õppida ja mängida; kus personal on rahul ja uhke oma töökoha üle.

VISIOON
Olla usaldusväärne ja toetav partner kodule lapse kasvatamisel ja oskuste arendamisel (lapse) edasises elus toimetulekuks.

ERIPÄRA
Meie eripäraks on  Muhu saare etnograafia, folkloori, ajaloo ja paikkonnaga seotud tavade  ning elukorralduse tutvustamine.
Lasteaia ja Koguva Muuseumi koostöö tulemusena saavad lapsed teadmise, kust on nad pärit ja kus on nende juured. Lisaks sellele oskavad nad  väärtustada oma pere ja kodukoha eripära.